•  خانه
 •  پرتال کاربران
 •  شماره حساب ها
 •  قوانین
 •  درباره ما
 •  تماس با ما
 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • امکانات و پشتیبانی نامحدود
 • سالیانه 15000 تومان
 • 1 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • امکانات و پشتیبانی نامحدود
 • سالیانه 20000 تومان
 • 2 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • امکانات و پشتیبانی نامحدود
 • سالیانه 30000 تومان
 • ثبت دامنه ملی IR.
 • سالیانه 5000 تومان
 • ثبت دامنه های جهانی
 • سالیانه 15000 تومان